Poczytaj Bratkowi

Drogie Dzieci:)

 

W połowie października 2014 roku zamieszkał w szkolnej bibliotece Bratek przyjaciel wszystkich uczniów,  którzy  pięknie czytają i tych,  którzy powinni  swoje czytanie doskonalić .

Myślę, iż pewnie wszystkie dzieci z klas młodszych i starszych zdążyły Go poznać.
Mieszkanie Bratka jest otwarte dla wszystkich gości. Jako goście wszystkie dzieci powinny pamiętać o:
- przestrzeganiu regulaminu biblioteki,
- szacunku dla gospodarza tj. cichym i spokojnym zachowaniu podczas czytania,
- niebraniu na ręce  Bratka – aby się szybko nie wybrudził i zniszczył,
- sprzątaniu po sobie poduszek,
i najważniejsze  szerokim radosnym uśmiechu podczas spotkania z przyjacielem.