Na dzień dobry

Każdy człowiek potrzebuje komunikowania się z drugim człowiekiem. Jedną z form nawiązywania kontaktu jest mowa. To ona wyróżnia nas spośród wszystkich istot żyjących. Jest jedną z wyższych czynności nerwowych. To dzięki niej człowiek może przekazywać informacje słuchaczowi, a ten może otrzymaną informację przekazać dalej, zatrzymać czy poddać gruntownej analizie. Profesor Leon Kaczmarek wyróżnia kilka składników mowy: mówienie, wypowiedź albo tekst, rozumienie oraz język. Niestety, czasami zdarza się, że człowiek nie jest zrozumiały dla otoczenia. Jego mowa, ogólnie ujmując, nie mieści się w ramach, odbiega od normy.

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

 

Zadania logopedy szkolnego:

  • Przeprowadzenie wstępnych badań w klasach pierwszych 
  • Diagnozowanie logopedyczne
  • Organizowanie pomocy logopedycznej
  • Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej
  • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
  • Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli i rodziców

 

Drodzy Rodzice!
Proszę pamiętać o tym, że tylko regularne i cierpliwe ćwiczenia z dzieckiem,
zarówno logopedy w trakcie zajęć,
jak i rodziców w domu - przyniosą oczekiwane rezultaty.