Na dzień dobry

Każdy człowiek potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem. Jedną z form nawiązywania kontaktu jest mowa. To ona wyróżnia nas spośród wszystkich istot żyjących. Jest jedną z wyższych czynności nerwowych. To dzięki niej człowiek może przekazywać informacje słuchaczowi, a ten może otrzymaną informację przekazać dalej, zatrzymać czy poddać gruntownej analizie. Profesor Leon Kaczmarek wyróżnia kilka składników mowy: mówienie, wypowiedź albo tekst, rozumienie oraz język. Niestety, czasami zdarza się, że człowiek nie jest zrozumiały dla otoczenia. Jego mowa, ogólnie ujmując, nie mieści się w ramach, odbiega od normy.

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

 

Do zadań logopedy należy w szczególności:

 

  • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,
  • prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju mowy,
  • współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
  • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych dzieci.

 

 

Drodzy Rodzice!
Proszę pamiętać o tym, że tylko regularne i cierpliwe ćwiczenia z dzieckiem,
zarówno logopedy w trakcie zajęć,
jak i rodziców w domu - przyniosą oczekiwane rezultaty.